Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (2)
Trích yếu: Quyết định số 134/QĐ-BHXH ngày 20/4/2020 xử phạt vi phạm hành chính công ty CP DV TM Khang Hương
Ngày ban hành:
20/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 327: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực