Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (31)
Trích yếu: Triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện tử lên cổng thông tin điện tử
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 327: Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 28: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ngày ban hành:
01/03/2020
Ngày có hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện CĐCS đối với CCB
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 14/2020/NĐ-CP: Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
15/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 30: Về việc hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ lao động thương binh và xã hội quản lý
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
12/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 01: Sửa đổi bổ sung thông tư 30/2018/TT-BYT
Ngày ban hành:
16/01/2020
Ngày có hiệu lực:
01/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực