Công văn 1277/BHXH-QLT: Thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và cấp thẻ BHYT

19/12/2018 01:20 PM


Công văn 1277/BHXH-QLT: Thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và cấp thẻ BHYT

 

Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

1277/BHXH-QLT

Người ký:

 

Phó Giám đốc Trần Xuân Long

Ngày ban hành:

 

19/12/2018

Cơ quan ban hành:

 

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và cấp thẻ BHYT

Download tài liệu tại đây:  1277/BHXH-QLT

2753/HD-SYT: Hướng dẫn của Sở y tế