Thông báo 1847/BHXH-HCTH: Thông báo nghỉ lịch lễ tết năm 2016

25/12/2015 03:18 PM


Thông báo nghỉ lịch lễ tết năm 2016

 

Phân loại:

 

Thông báo

Số hiệu:

 

1847/BHXH-HCTH

Người ký:

 

Giám đốc: Ngô Chí Dũng

Ngày ban hành:

 

24/12/2015

Cơ quan ban hành:

 

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Thông báo nghỉ lịch lễ tết năm 2016

Download tài liệu tại đây:  1847/BHXH-HCTH