17/07/2019 03:28 PM

Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

01/02/2019 08:40 AM

Công văn 82/BHXH-QLT: Đăng ký KCB năm 2019

28/12/2018 02:29 PM

Công văn số 1309/BHXH-CNTT: Về việc Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

19/12/2018 01:20 PM

Công văn 1277/BHXH-QLT: Thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và cấp thẻ BHYT

04/12/2018 04:49 PM

Công văn1207/BHXH-CST ngày 04/12/2018 của BHXH tỉnh Thái Nguyên về việc Chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

14/08/2018 04:40 PM

Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại các CSKCB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

25/02/2016 03:03 PM

Giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2016

23/02/2016 10:29 AM

Phối hợp triển khai thực hiện giao dịch điện tử về đóng BHXH, BHYT, BHTN

27/01/2016 02:22 PM

Giấy mời gặp mặt tết Bính Thân 2016

21/01/2016 08:18 AM

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016

Triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH

Công văn 82/BHXH-QLT: Đăng ký KCB năm 2019

Công văn số 1309/BHXH-CNTT: Về việc Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Công văn 1277/BHXH-QLT: Thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và cấp thẻ BHYT

Công văn1207/BHXH-CST ngày 04/12/2018 của BHXH tỉnh Thái Nguyên về việc Chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại các CSKCB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Giấy mời Giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2016

Công văn số 213/BHXH-CNTT ngày 18/02/2016 về việc phối hợp triển khai thực hiện giao dịch điện tử về đóng BHXH, BHYT, BHTN

Giấy mời Giấy mời gặp mặt tết Bính Thân 2016

Giấy mời Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016