Giấy mời Giấy mời gặp mặt tết Bính Thân 2016

27/01/2016 02:22 PM


Giấy mời gặp mặt tết Bính Thân 2016

 

Phân loại:

 

Giấy mời

Số hiệu:

 

98/GM-BHXH

Người ký:

 

Trưởng phòng HCTH: Nguyễn Thị Thanh

Ngày ban hành:

 

26/01/2016

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Giấy mời gặp mặt tết Bính Thân 2016

Download tài liệu tại đây:  98/GM-BHXH