Công văn số 1309/BHXH-CNTT: Về việc Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

28/12/2018 02:29 PM


Công văn số 1309/BHXH-CNTT: Về việc Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

 

Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

1309/BHXH-CNTT

Người ký:

 

Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Trường

Ngày ban hành:

 

28/12/2018

Cơ quan ban hành:

 

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Download tài liệu tại đây:  1309/BHXH-CNTT

Phụ lục 1

Phụ lục 2