Công văn 1540/BHXH-TN&QLHS: Đôn đốc thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính

02/11/2015 10:24 AM


Đôn đốc thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính

 

Phân loại:

 

Công văn

Số hiệu:

 

1540/BHXH-TN&QLHS

Người ký:

 

Giám đốc: Ngô Chí Dũng

Ngày ban hành:

 

28/10/2015

Cơ quan ban hành:

 

BHXH Tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Đôn đốc thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính

Download tài liệu tại đây:  1540/BHXH-TN&QLHS