Thông báo 1594/TB-BHXH: Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị Giao ban tháng 10/2015

12/11/2015 03:26 PM


Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị Giao ban tháng 10/2015

 

Phân loại:

 

Thông báo

Số hiệu:

 

1594/TB-BHXH

Người ký:

 

Trưởng phòng HCTH: Nguyễn Thị Thanh

Ngày ban hành:

 

12/11/2015

Cơ quan ban hành:

 

BHXH tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị Giao ban tháng 10/2015

Download tài liệu tại đây:  1594/TB-BHXH