Giấy mời Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2016

13/01/2016 01:31 PM


Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

Phân loại:

 

Giấy mời

Số hiệu:

 

26/GM-BHXH

Người ký:

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Ngày ban hành:

 

12/01/2016

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2016

Download tài liệu tại đây:  26/GM-BHXH