Giấy mời Hội nghị Tập huấn Quyết định 959/QĐ-BHXH

14/01/2016 08:04 AM


Hội nghị Tập huấn Quyết định 959 của BHXH Việt Nam

 

Phân loại:

 

Giấy mời

Số hiệu:

 

30/GM-BHXH

Người ký:

 

Trưởng phòng HCTH: Nguyễn Thị Thanh

Ngày ban hành:

 

13/01/2016

Cơ quan ban hành:

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

 Trích yếu

 

Hội nghị Tập huấn Quyết định 959/QĐ-BHXH

Download tài liệu tại đây:  30/GM-BHXH