• HỎI ĐÁP
Người gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Ngày gửi:
07/09/2015
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Một số bạn đọc đề nghị Tòa soạn cho biết, theo Luật BHXH (sửa đổi) sắp có hiệu lực, điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ tham gia BHXH khi suy giảm khả năng lao động có gì khác so với quy định của Luật BHXH hiện hành?

Trả lời bởi:
BHXH Thanh Hóa
Ngày trả lời:
03/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

- Về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, Điều 51, Luật BHXH hiện hành quy định:
NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1, Điều 2 của Luật này (Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; CBCCVC; Công nhân quốc phòng, công nhân công an; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với QĐND, CAND; Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH) đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành.

- Điều 55 Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

1. NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1, Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1, Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;
b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành.

2. NLĐ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1, Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2, Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong cáctrường hợpsau đây:
a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;
b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành.