Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách câu hỏi (7)
Một số bạn đọc hỏi: Có phải BH thất nghiệp theo Luật Việc làm có nhiều chế độ hơn so với khi thực hiện Luật BHXH? Khi thực hiện Luật Việc làm, NLĐ thất nghiệp có còn được hưởng BHYT như trước không? Việc tham gia, đóng BH thất nghiệp hiện nay được thực hiện thế nào?
Ngày gửi:
29/09/2016
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Bạn Trần Duy Khánh (TP.HCM) hỏi: Theo Luật Việc làm, NLĐ phải đáp ứng những điều kiện gì thì mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Mức trợ cấp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính thế nào?
Ngày gửi:
13/09/2016
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Một số bạn đọc: Đề nghị Tòa soạn cho biết quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho NLĐ tham gia BHXH theo Luật BHXH (sửa đổi).
Ngày gửi:
13/09/2015
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Một số bạn đọc đề nghị Tòa soạn cho biết, theo Luật BHXH (sửa đổi) sắp có hiệu lực, điều kiện hưởng lương hưu của NLĐ tham gia BHXH khi suy giảm khả năng lao động có gì khác so với quy định của Luật BHXH hiện hành?
Ngày gửi:
07/09/2015
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Một số bạn đọc hỏi: Chúng tôi nghe nói, khi NLĐ bị TNLĐ, BNN, người SDLĐ phải có trách nhiệm thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế. Xin hỏi, quy định cụ thể về chế độ trợ cấp TNLĐ và chi phí y tế trong trường hợp này thế nào? Khi hưởng các chế độ này từ người SDLĐ, NLĐ có được hưởng ...
Ngày gửi:
03/08/2015
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Từ trước đến nay, đa số người dân đều đến lúc ốm hoặc ốm nặng mới đi mua BHYT, nhiều gia đình chỉ chọn mua BHYT cho những người ốm, người bị bệnh mạn tính, chưa có ý thức mua cho toàn bộ thành viên trong gia đình để phòng khi ốm đau và chia sẻ rủi ro cho người khác. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ (Hà Nội) đã ...
Ngày gửi:
03/08/2015
Ngưởi gửi:
BBT
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời
Thực hiện Công văn số 2573/BHXH-KT ngày 13/7/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thông tin quá trình điều chỉnh ngày tháng năm sinh từ 20/6/1960 thành 20/9/1962 đối với bà Lê Thị Yến, kế toán Ban Quản lý Di tích và Danh thắng
Ngày gửi:
03/08/2015
Ngưởi gửi:
Lê Thị Yến
Email:
nguoigui@gmail.com
Trạng thái:
Đã trả lời