Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (3)
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh Thanh Hóa và cấp huyện