Để hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 21 NQ/TW của Bộ Chính trị về BHXH , BHYT giai đoạn 2012-2020

07/02/2013 05:07 PM


   Tính đến hết năm 2012 trên phạm vi cả nước đã có 60.549.768 người tham gia BHXH, BHYT tăng 3.371.412 người (5,9%) so với cùng kỳ năm 2011; Số thu là 137.454,5 tỷ đồng, đạt 114,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (105,82% so với kế hoạch Ngành giao), tăng 38.829 tỷ đồng (39,4%) so với năm 2011; đã giải quyết cho 6.362.923 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 588.247 lượt người (10,2%) so với năm 2011; đã có 121.752.714 lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng 7.560.569 lượt người (6,6%) so với năm 2011; thực hiện cấp sổ cho 9.995.846 người, đạt 95% số người tham gia BHXH; phát hành 59.592.916 thẻ BHYT; thực hiện chi 127.663,4 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2011. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nêu trên còn có một thực tế khiến chúng ta không khỏi băn khoăn. Đó là hiện vẫn còn trên 30% dân số chưa tham gia BHYT; số người lao động tham gia BHXH tự nguyện, số đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp vẫn còn rất thấp so với tổng số lao động đang làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp. Hiện tượng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn gay gắt ở nhiều địa phương. Tình trạng hàng vạn lao động chưa được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật vẫn đang là vấn đề nan giải ở nhiều doanh nghiệp. Đáng chú ý là nhiều đối tượng thuộc diện cận nghèo, mặc dù đã được ngân sách hỗ trợ 70% kinh phí, thậm chí có địa phương hỗ trợ tới 100% kinh phí mua thẻ BHYT nhưng vẫn không tham gia BHYT...

   Để từng bước khắc phục những  bất cập này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của BHXH Việt Nam thì việc nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Điều này được khẳng định trong Nghị quyết số 21 NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong giai đoạn 2012-2020 " được ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2012 vừa qua. Theo đó ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Nhấn mạnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền mỗi cấp ủy, chính quyền cần làm cho nhân dân địa phương hiểu sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, cũng như việc xác định các bước đi, lộ trình thực hiện BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như chủ trương phát triển hệ thống bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cả nước sẽ có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT.

  Để hiện thực hóa các mục tiêu trên đây đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể. Một trong những giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi địa phương, đơn vị chính là việc phải lấy kết quả thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong đó chỉ tiêu về việc gia tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT; chỉ tiêu về hạn mức nợ đọng tối thiểu; chỉ tiêu về tăng cường ,đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện, đề cao y đức và nhất là không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT...phải trở thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, được Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp biểu quyết thông qua. Trên cơ sở đó các cấp chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị sẽ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các mục tiêu về  BHXH, BHYT mà Nghị quyết số 21 NQ/ TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Nguyễn Đức Toàn