Tăng cường công tác BHYT học sinh, sinh viên

07/09/2015 03:40 PM


     Theo đó, BHYT là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. BHYT học sinh, sinh viên là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thông qua việc tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được giáo dục nhân cách và lối sống nhân ái, chia sẻ khó khăn, đồng cảm với người không may gặp rủi ro.
 

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành Giáo dục đã và đang tích cực triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên. Nhằm tăng cường triển khai thực hiện công tác BHYT cho học sinh, sinh viên, mở rộng diện bao phủ BHYT trong đối tượng học sinh, sinh viên, tiến tới 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định, tập trung vào các nội dung:

    Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên;

    Chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT;

    Tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành;

    Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục. Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nguồn kinh phí trích lại từ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được sử dụng đúng mục đích.

   Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp tổ chức triển khai, thực hiện tốt những nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015./.