ASSA 36: Từng bước hiện thực hóa Tuyên bố chung Nha Trang 2018

BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN 36

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019

Toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Lễ khai mạc Hội nghị ASSA 35

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị ASSA 35 của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh

Trực tiếp từ thành phố biển Nha Trang: Lễ khai mạc Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35

Ngày 18/9 sẽ khai mạc Hội nghị ASSA 35 tại Tp.Nha Trang

ASSA 35: Cơ hội hợp tác và phát triển

Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) được tổ chức từ ngày 18 – 20/9/2018 tại Nha Trang