Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Lựa chọn những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021