Phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

25/07/2019 03:10 PM


Nhằm khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, sáng nay, 08/07, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ phát động trực tuyến toàn quốc Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”.
     - Kế hoạch cuộc thi
      
     - Thể lệ cuộc thi

     - Kế hoạch cuộc thi của BHXH tỉnh Thanh Hóa

     - Giao chỉ tiêu bài viết

N.H