Phát động cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

Phát động Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT”

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

Phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”

Sơ kết vòng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

THỂ LỆ "Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016"

Phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016