Hội CCB Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đại Hội Lần Thứ III Nhiệm Kỳ 2012-2017

19/04/2012 05:34 PM


       Hội CCB Bảo hiểm Xã hội tỉnh hiện có 19 Hội viên (trong đó: 01 đồng chí giữ cương vị Lãnh đạo chủ chốt của ngành, 05 đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng uỷ, 07 đồng chí là Phó và Trưởng các chức năng, nghiệp vụ). Nhiệm kỳ qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Lãnh đạo cơ quan và Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã có bước phát triển vững chắc, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội CCB đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng phát triển cơ quan, đơn vị. Dù ở cương vị nào hay ở bất cứ –mặt trận” nào thì những người người lính Cụ Hồ năm xưa cũng luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính, xung kích, gương mẫu trong mọi nhiệm được giao. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, BCH Hội đã tập trung xây dựng phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; các hoạt động tình nghĩa được đẩy mạnh, qua đó tình cảm đồng chí được thắt chặt, Tăng sự hiểu biết, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống; công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cơ quan được Hội quan tâm thường xuyên...Với những kết quả mà Hội đạt  được đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công tác an sinh xã hội.

Hội CCB Bảo hiểm Xã hội Thành Phố tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đại diện Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa BCH Hội CCB khóa III (nhiệm kỳ 2012-2017)

 Đại hội Hội CCB Bảo hiểm Xã hội tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2012-2017), đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu, nhằm tiếp tục đẩy mạnh đưa phong trào Hội ngày càng phát triển, cụ thể:

           - Phấn đấu 100% Hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

           - 100% Hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”, trong đó 50% Hội viên đạt "CCB gương mẫu xuất sắc”.

          - 100% Hội viên là đảng viên đạt danh hiệu "Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 50% đảng viên đạt "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          - 100% gia đình Hội viên CCB đạt "Gia đình Văn hoá”.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH khoá mới, gồm 03 đồng chí, chủ tịch Hội là đồng chí Lưu Quang Hùng (Trưởng phòng Kiểm tra) 

Nam Hà