BHXH thành phố Thanh Hóa đạt giải Nhì Báo cáo viên giỏi thành phố năm 2016

15/07/2016 04:40 PM


     Tham gia hội thi gồm có 07 thí sinh đạt giải Nhất từ cuộc thi cấp Cụm, gồm: Báo cáo viên Đảng bộ phường: Ngọc Trạo, Đông Thọ, Đông Cương, Nam Ngạn, An Hoạch, xã Đông Vinh và Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội thành phố. Các nội dung thuyết trình của Báo cáo viên tập trung vào chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

     Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là dịp để tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giới thiệu, quán triệt, học tập Nghị quyết, kỹ năng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

     Kết thúc hội thi, Báo cáo viên Tô Thị Ngọc thuộc Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội thành phố đã đạt giải Nhì, đặc biệt với bài thuyết trình “Triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ BHXH thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020”, sự sáng tạo trong phần nội dung và hình ảnh minh họa sinh động trong bài thuyết trình, Báo cáo viên Tô Thị Ngọc đã vinh dự được Ban tổ chức Hội thi chọn để tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức tại Huyện Yên Định vào tháng 9/2016. 

Đỗ Quang Anh - Phó Bí thư Đảng ủy BHXH Thành phố