Đại hội Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

27/06/2017 05:16 PM


      Tại Đại hội, 135 đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013 - 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhiệm kỳ 2013 - 2017 (Đại hội lần thứ VII), được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, trực tiếp là Công đoàn Viên chức tỉnh và Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội tỉnh (BHXH), hoạt động của Công đoàn BHXH tỉnh ngày càng hiệu quả, luôn chăm lo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ đầy đủ, kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). Cùng với sự nghiệp phát triển công tác BHXH, BHYT, đội ngũ cán bộ, viên chức, ĐVCĐ BHXH tỉnh đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, Công đoàn ngành BHXH Thanh Hóa hiện có 586 ĐVCĐ, sinh hoạt tại 27 Công đoàn bộ phận và 11 Tổ công đoàn, so với đầu nhiệm kỳ tăng 48 người (bằng 8,9%), chiếm 98,3% tổng số CCVCLĐ trong đơn vị. Trong tổng số đoàn viên có 52% là nữ, 63,3% là  đảng viên, 90% trình độ đại học và trên đại học. ĐVCĐ BHXH tỉnh là lực lượng chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ, viên chức, đoàn viên trong ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Công đoàn đã phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, giám sát các hoạt động chuyên môn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nữ công, hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn…Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền giáo dục chưa thật sự đổi mới, vai trò tham gia quản lý của Công đoàn hiệu quả chưa cao, công tác phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào công chức, viên chức chưa thường xuyên, liên tục, nội dung sinh hoạt Công đoàn chưa được đổi mới phong phú, thu hút đoàn viên, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học còn hạn chế…
 
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Sinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận những kết quả mà Công đoàn ngành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, 2017 - 2022 từng tập thể, đơn vị và tổ chức Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo chuyên môn để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện  tốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán thu, chi BHXH, BHYT và phát triển đối tượng; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị, của Ngành, quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH, chấp hành đường lối, chủ trư­ơng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nư­ớc, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua phải cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; mỗi cán bộ viên chức, ĐVCĐ phải tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên và do ngành phát động, tạo sự chuyển biến căn bản và thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, thực sự đem lại sự hài lòng cho đối tượng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống  tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực tham gia cải cách hành chính góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng chí cũng tin rằng, BCH Công đoàn khóa mới sẽ tiếp tục có những đổi mới cả về nội dung và hình thức, nhất là trong phối hợp với chính quyền phát động và tham gia tích cực các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
IMG 3504
Đ/c  Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa  phát biểu tại Đại hội 
 
     Phát biểu tại Đại hội, Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn BHXH tỉnh Thanh Hóa đã đạt được, đồng chí mong rằng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, ĐVCĐ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, ĐVCĐ, góp phần tham gia xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp trong các đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển an sinh sinh xã hội địa phương.
 
IMG 3528

IMG 3531
Đ/c Lê Thanh Sinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn BHXH tỉnh
Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 


IMG 3537
Đ/c Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch BCH khóa mới, 2017 - 2022 tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm
với các đ/c trong BCH khóa cũ, 2013 - 2017.
     Đại hội Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí, trong đó BTV là 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Lê Tướng Quân, Chánh Văn phòng làm Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 7 đồng chí.
 
IMG 3511

IMG 3502
Toàn cảnh Đại hội
 
     Chương trình văn nghệ của Chi đoàn BHXH tỉnh chào mừng Đại hội:
 
IMG 3484

IMG 3493

IMG 3479

IMG 3482

IMG 3470

IMG 3495

N.H