Học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

25/07/2019 02:33 PM


     Hội nghị được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và tổ chức trực tuyến tại 27 huyện, thị xã, thành phố.

     Thay mặt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung hết sức thiết thực, ý nghĩa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đánh giá cao việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia rất lớn, cao nhất từ trước đến nay với 56 điểm cầu, hơn 6.000 cán bộ tham gia; có hơn 2.000 điểm học tập qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hội nghị đã thu hút tổng số hơn 600.000 cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia học tập và nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt.

     Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự soi lại bản thân để nhận thấy được chức trách, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra; thể hiện hành hộng quyết liệt hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, giải quyết công việc nhanh hơn, gọn hơn, rõ ràng hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Quan tâm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp sắp tới; trong đó có quan tâm đến vấn đề phát triển cán bộ nữ. Các cấp, các ngành và nhân dân nắm bắt thời cơ vận hội mà tỉnh đang có để đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, hiện thực khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn