BHXH Cẩm Thủy đào tạo mới đại lý thu BHXH, BHYT

08/11/2019 02:57 PM


     Hiện nay, với số dân trên 113 ngàn người, tầng lớp nông dân chiếm 97% dân số ở Cẩm Thủy. Xác định việc đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo người dân thông qua các buổi sinh hoạt của hội viên nông dân là hết sức quan trọng và sẽ có kết quả thiết thực. Vì thế, BHXH Cẩm Thủy đã phối hợp với Hội nông dân huyện mở lớp đào tạo đại lý thu cho các chủ tịch hội nông dân của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp đào tạo, các học viên đã được tiếp thu các nội dung liên quan đến quy trình thu, cấp sổ BHXH thẻ BHYT; nội dung Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam. Kết thúc lớp học, qua kiểm tra có 100% học viên đủ điều kiện làm nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Phạm Thị Hồng