BHXH tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp

17/04/2020 04:33 PM


Ngày 16/4/2020, BHXH tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện chương trình ký trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thế Sợi - Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thế Sợi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đ/c Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện chương ký kết chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và UBND thành phố hướng đến mục tiêu tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác BHXH, BHYT, BHTN, góp phần tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân,phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp được tỉnh giao hàng năm, phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có trên 45% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; 37%  lực lượng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội và 95% dân số tham gia BHYT.

Sự phối hợp của UBND thành phố và BHXH tỉnh cũng nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, góp phần thực hiện công bằng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đặng Sỹ Mười, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng