Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại BHXH tỉnh Thanh Hóa

13/11/2019 02:17 PM


     Tham gia đoàn công tác có các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC tỉnh.

     Kiểm tra tại BHXH tỉnh, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn từ 2016 - 2019. Trong 4 năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành 22 văn bản hướng dẫn thực hiện QDCD ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản về QCDC cơ sở của cấp trên, của ngành đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị.

     Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị then chốt, là thước đo đánh giá sự phát triển bền vững của cơ quan, vì thế, ngoài công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy BHXH tỉnh đã tiến hành kiểm tra 46 cuộc về thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc; thanh tra, kiểm tra 180 cuộc tại 1.231 đơn vị có sử dụng lao động. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định và công khai, minh bạch, dân chủ, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đầy đủ, kịp thời. Ngoài ra, các vấn đề quan trọng tại đơn vị đều được Đảng ủy, Ban Giám đốc đưa ra bàn bạc thống nhất tập thể và công khai cho công chức, viên chức và người lao động được biết, tham gia góp ý. Từ đó, nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở.
     Trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở đánh giá cao kết quả thực hiện QCDC cơ sở tại BHXH tỉnh như cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở. Trong đó, cần cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trương ương và các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; hệ thống các quy định, quy chế, văn bản của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, công khai tài chính; phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc thanh tra, kiểm tra và làm tốt công tác dân vận chính quyền, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Nam Hà