Xã Điền Trung, Bá Thước đạt chuẩn Nông thôn mới

17/12/2019 01:52 PM


Theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, đến nay xã Điền Trung hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Xã Điền Trung đạt chuẩn Nông thôn mới

    Xã Điền Trung là xã khu vực 2 thuộc vùng dân tộc miền núi thấp của huyện Bá Thước với tổng dân số là 6.974 người, có 2 dân tộc sinh sống là người Kinh và người Mường. Là xã thuộc Chương trình 30a/2008/NĐ-CP nên phần lớn người dân được cấp thẻ BHYT. Để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT, các cấp Uỷ đảng, chính quyền đã phối hợp công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về chính sách BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của BHYT, là chính sách an sinh quan trọng chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân, giảm gánh nặng về chi phí khi đi khám chữa bệnh,  bà con tích cực tham gia BHYT. Đến nay Xã Điền Trung đã về đích nông thôn mới với tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 92.21%, trong đó 82.52% số người được Nhà nước mua thẻ BHYT, còn lại đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Lê Văn Quyết, BHXH huyện Bá Thước