Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

06/04/2020 05:11 PM


Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị, ngày 31/3 và ngày 01/4, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, ngày 01/4/2020, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương ban hành Công văn số 382/BHXH-VP chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam.

Thứ hai: Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH tỉnh và BHXH huyện kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: Bố trí viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba: Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: Tiếp tục thực hiện nhưng phải phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng

Thư tư: Đối với các TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện.

Thứ năm: Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sau ngày 15/4/2020: Thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với chỉ đạo của Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể nói, với giải pháp đẩy mạnh và kịp thời thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các giao dịch về BHXH, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội.

Nam Hà