BHXH huyện Nga Sơn ra quân tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

05/05/2020 04:56 PM


Ngày 30/4, BHXH huyện Nga Sơn phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã, thị trấn và phát tờ rơi tuyên truyền.

     Thời gian vừa qua, BHXH huyện Nga Sơn luôn tích cực trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyệnvà BHYT hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền được tập trung về những điểm mới của chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, từ ngày 01/01/2018, NSNN sẽ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khi tham gia BHXH tự nguyện; mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện; đối tượng, thời gian tham gia, lựa chọn phương thức đóng như thế nào cho phù hợp; quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH tự nguyện; thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện

     Kết thúc ngày ra quân tuyên truyền đã có 25 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và 135 người đăng kýtham gia BHYT hộ gia đình. Thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục tăng cường trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT gia đình trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 28 đề ra.