Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2016 - 2018)

09/02/2018 04:14 PM


Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch HĐND, UBND; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng, phó các Ban của Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại biểu các tôn giáo; đại diện CLB Hàm Rồng; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố... Đặc biệt là các cá nhân, gia đình, đơn vị và tập thể vinh dự nhận các danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hoá”, công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa là địa phương vinh dự được Bác Hồ 4 lần về thăm, nhiều lần được Bác tặng Cờ thi đua quyết thắng, gửi thư và điện khen ngợi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu; đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mà còn là niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với Bác Hồ và quyết tâm thực hiện lời dạy của Người “xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Đồng chí cho rằng Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ là thời điểm để toàn tỉnh cùng nhìn lại những việc đã làm được, đồng thời kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu năm 2016 - 2017. Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc. Qua đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hoá, lịch sử, gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét trong xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Thanh Hoá và người Thanh Hoá. Phong trào thi đua được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được trong 2 năm qua.

  Để khắc phục khó khăn, yếu kém, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018 đã đề ra, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thi đua giữa các ngành, các địa phương trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”, phấn đấu đến hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 1 huyện, 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển KT - XH của tỉnh những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được trong 2 năm thực hiện Chỉ thị (2016 - 2017).

Trong thời gian tới, đồng chí nhấn manh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu cần quán triệt thật sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Kế hoạch số 28 của BTV Tỉnh ủy và yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với truyền thống yêu nước và cách mạng, bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và điều kiện thực tiễn về thế và lực, tiềm năng và lợi thế của tỉnh ta hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động rà soát, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định nội dung đột phá cần thực hiện; lựa chọn nội dung có tính khả thi cao để thực sự làm chuyển biến rõ nét; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngay trong năm 2018. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh

cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, cá nhân Lê Quang Dũng - học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt Huy chương vàng môn Toán tại kỳ thi Olympic quốc tế vinh dự nhận danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hoá". 9 thôn phố, cơ quan, đơn vị, 10 gia đình, 10 công dân kiểu mẫu tiêu biểu đã có thành tích trong phong trào thi đua công dân, gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2014 - 2016, 36 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2017 đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.