Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh Thanh Hóa (199)
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày có hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đính chính số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa từ n gày 01/01/2020
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo sáp nhập, thay đổi thông tin về Trạm y tế xã, phường
Ngày ban hành:
27/12/2019
Ngày có hiệu lực:
27/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máycủa Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành:
23/12/2019
Ngày có hiệu lực:
23/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
13/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc vùng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực