Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (16)
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 2
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành chương trình tổng thể cái cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020
Ngày ban hành:
16/05/2011
Ngày có hiệu lực:
16/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Ngày ban hành:
16/05/2011
Ngày có hiệu lực:
16/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
31/05/2012
Ngày có hiệu lực:
31/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực