Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Liên ngành (6)
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo bán đấu giá tài sản
Ngày ban hành:
19/01/2015
Ngày có hiệu lực:
19/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Bảo hiểm y tế trong nhà trường năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
26/08/2014
Ngày có hiệu lực:
26/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v phát hành bộ câu hỏi và gợi ý đáp án Hội thi " Tìm hiểu Luật CBCC, Luật VC&CCHC"
Ngày ban hành:
12/06/2013
Ngày có hiệu lực:
12/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
16/05/2011
Ngày có hiệu lực:
16/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Ngày ban hành:
16/05/2011
Ngày có hiệu lực:
16/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực