Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thể loại khác (39)
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày có hiệu lực:
08/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh mục điểm chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày có hiệu lực:
15/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
16/06/2017
Ngày có hiệu lực:
16/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày có hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày có hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy mời họp thông qua dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020; triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi khám chữa bệnh BHYT và nợ BHXH
Ngày ban hành:
26/08/2016
Ngày có hiệu lực:
26/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn liên thông dữ liệu thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày có hiệu lực:
09/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực