Số / Ký hiệu: 551/BHXH-DVT
Trích yếu: V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành:
06/03/2014
Ngày có hiệu lực:
06/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
551/BHXH-DVT: V/v tạm dừng thanh toán chi phí thuốc Ringerfundin
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN