Số / Ký hiệu: 743-BHXH-CNTT
Trích yếu: V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
Loại văn bản:
Thể loại khác
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực:
Thu
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Thanh Sinh
Ngày ban hành:
22/07/2016
Ngày có hiệu lực:
22/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
743-BHXH-CNTT: V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm