Số / Ký hiệu: 1134/SLĐTBXH-LĐVL
Trích yếu: V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Đình Tùng
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1134/SLĐTBXH-LĐVL: V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm