Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thu (45)
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
10/04/2020
Ngày có hiệu lực:
10/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Ngày ban hành:
25/02/2020
Ngày có hiệu lực:
25/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thông báo số tài khoản chuyên thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2020
Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày có hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v kiểm tra, rà soát, cập nhật và bổ sung thông tin để in mẫu C12-TS
Ngày ban hành:
26/06/2019
Ngày có hiệu lực:
26/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định V/v phân cấp thu BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày có hiệu lực:
15/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực