Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công nghệ Thông tin (3)
Trích yếu: V/v hướng dẫn triển khai Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thanh toán BHYT
Ngày ban hành:
28/06/2016
Ngày có hiệu lực:
28/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
07/04/2016
Ngày có hiệu lực:
07/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai ứng dụng phần mềm Giao dịch bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày có hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực