Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (3)
Trích yếu: V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT thuộc vùng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp thẻ BHYT cho người dân đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển từ ngày 01/7/2016 đến 31/12/2016
Ngày ban hành:
28/06/2016
Ngày có hiệu lực:
28/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2016
Ngày ban hành:
09/03/2016
Ngày có hiệu lực:
09/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực