Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Tuyên truyền (7)
Trích yếu: V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016
Ngày ban hành:
24/06/2016
Ngày có hiệu lực:
24/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tuyên truyền rà soát, xác minh dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
Ngày ban hành:
07/04/2016
Ngày có hiệu lực:
07/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 57/KH-BHXH Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
Ngày ban hành:
12/04/2016
Ngày có hiệu lực:
12/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày có hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua của Bảo hiểm Xã hội tỉnh
Ngày ban hành:
15/03/2016
Ngày có hiệu lực:
15/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện Cuộc thi " Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/09/2015
Ngày có hiệu lực:
18/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tuyên truyền tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
17/07/2015
Ngày có hiệu lực:
17/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực