Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thu (45)
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày có hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG - BỆNH NGHỀ NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày có hiệu lực:
14/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức lương cơ sở tính đóng BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
16/06/2017
Ngày có hiệu lực:
16/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày có hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT năm 2017
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày có hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017
Ngày ban hành:
31/12/2016
Ngày có hiệu lực:
31/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v bổ sung thông tin cấp thẻ BHYT
Ngày ban hành:
01/11/2016
Ngày có hiệu lực:
01/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thu tiền BHYT đối với trường hợp báo giảm lao động
Ngày ban hành:
01/11/2016
Ngày có hiệu lực:
01/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực