• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Duy Hoan
Email:
nguyenduyhoan@gmail.com
Ngày gửi:
12/07/2008
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi nhập ngũ 11/78 cho đến 10/88 di lao động hợp tác tại Đức tháng 2/91 về nước .Sau đó có quyết định phục viên ghi rõ thời gian công tác là 12 năm 3 tháng (9 năm 10 tháng trong QĐ và 2 năm 5 tháng tại Đức)Đến 01/95 tôi làm việc ở 1 cơ quan nhà nước (bây giờ là Cty cổ phần ) Ở đây chỉ tính thời gian dóng BHXH cho tôi từ 1/95 dến nay.Vậy tôi có được tính thời gian trong QĐ hay không ? Nếu được tôi phải làm thế nào?Đồng thời phải nộp những giấy tờ gì và nộp ở đâu?Xin cảm ơn!

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
12/07/2008
File đính kèm:
Câu trả lời:

Nếu bạn chưa được giải quyết chế độ đối với thời gian đi HTLĐ tại Đức thì toàn bộ thời gian nói trên của bạn được tính là thới gian tham gia BHXH. Cty bạn cần cung cấp hồ sơ gốc của bạn cho cơ quan BHXH để xem xét giải quyết.