• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn Thị Yến
Email:
mongphuongthxl@gmail.com
Ngày gửi:
16/05/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Gia đình em đã nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình vào tháng 4/2019 là 5 người, bây giờ e muốn nộp thêm 1 người nưã, thì phải nộp bao nhiêu tiền

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
16/05/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, mức đóng BHYT của đối tượng tham gia BHYT theo Hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Trường hợp gia đình bạn đã đóng BHYT hộ gia đình cho 5 người trong gia đình vào tháng 4/2019, bây giờ đóng thêm cho người thứ sáu (nộp trong năm 2019) mức đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, cụ thể mức đóng của người đó là 25.020 đồng/tháng, 1 năm là 300.240 đồng, trường hợp nếu đóng từ tháng 7/2019 thì mức đóng của người đó là 26.820 đồng/tháng, 1 năm là 321.840 đồng.