Thông báo về việc thực hiện in và chuyển phát tờ rời sổ BHXH năm 2019

24/03/2020 07:45 AM


Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện in và chuyển phát tờ rời sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hằng năm cho người tham gia theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 và Công văn số 3434/BHXH-ST ngày 20/09/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện in và chuyển phát tờ rời sổ BHXH năm 2019 đến tay người lao hiện đang tham gia BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) thông qua Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

Để tờ rời sổ BHXH năm 2019 tới tận tay người lao động đúng thời gian quy định, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động biết và phối hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế (qua Phòng Cấp sổ thẻ, số điện thoại 0234.3817277 hoặc BHXH các huyện, thị xã) để phối hợp giải quyết./.

Phòng Cấp Sổ thẻ.