Huyện Phong Điền: Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế trong năm học 2010-2011

01/09/2010 04:35 PM


Đó là một trong những mục tiêu mà huyện Phong Điền xác định trong Hội nghị tổng kết công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2009 – 2010 và triển khai nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2010 – 2011 được tổ chức vào ngày 31/8/2010.

Năm học 2009 – 2010 vừa qua, toàn huyện Phong Điền có 47/47 trường với 17.789/22.035 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 80.73%, tăng 2,52% so với năm trước. 26 trường có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng so với năm học trước, các đơn vị còn lại đều giảm, đặc biệt có 06 trường tỷ lệ tham gia dưới 60% và không có trường nào đạt 100% như năm trước.

Qua phân tích những nguyên nhân của kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại trong công tác BHYT HSSV, Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền đã đưa ra 08 giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả BHYT HSSV năm học 2010 – 2011. Phòng Thu – Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã triển khai nội dung hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Đại học Huế và Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện BHYT HSSV năm học 2010 – 2011.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiếu – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thực hiện BHXH huyện và ngành Giáo dục & Đào tạo để tổ chức triển khai Luật BHYT. Cung cấp các loại tờ rơi, tài liệu, biểu mẫu cho các trường. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thu tiền BHYT theo quy trình thu và phát hành thẻ BHYT một cách chính xác, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh để tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho HSSV tham gia BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có kế hoạch phối hợp với Trung tâm y tế học đường tập huấn công tác y tế học đường cho đội ngũ nhân viên y tế tại các trường học.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Văn Công Bình - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: huyện Phong Điền quyết tâm và phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học mới. Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các trường xác định thực hiện BHYT HSSV là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội theo quy định của Luật BHYT. Vì vậy, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần có sự phối hợp, hỗ trợ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác này. Ngành Giáo dục phải coi BHYT HSSV là khoản thu bắt buộc và tổ chức thu vào đầu năm học để kịp thời nối hạn thẻ và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khám chữa bệnh cho HSSV. Ngành Y tế tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với tinh thần tất cả vì sức khỏe HSSV.

Với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao đó, chúng ta tin tưởng và hy vọng huyện Phong Điền sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác BHYT HSSV trong năm học tới.

TVT