Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT

26/10/2011 08:04 AM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, như vi phạm các quy định về: đóng BHYT và thu BHYT; cấp, cấp lại, đổi thẻ và sử dụng thẻ BHYT; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT, công tác giám định BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT; báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu về BHYT; thanh tra, kiểm tra, cản trở hoạt động quản lý nhà nước về BHYT.

Theo đó, từ ngày 01/12/2011, nếu người sử dụng lao động không đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đến 30 triệu đồng; đóng BHYT không đủ số người có trách nhiệm tham gia BHYT phạt từ 300 nghìn đến 01 triệu đồng/người lao động; đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý vào danh sách của cơ quan, tổ chức để tham gia BHYT phạt từ 500 nghìn đến 02 triệu đồng; xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia BHYT phạt từ 500 nghìn đến 40 triệu đồng; cấp, chuyển kinh phí từ Ngân sách Nhà nước để đóng BHYT không đúng số tiền quy định phạt từ 500 nghìn đến 16 triệu đồng; cấp, chuyển kinh phí từ Ngân sách Nhà nước sau khi có đủ thủ tục đề nghị cấp, chuyển kinh phí theo quy định để đóng BHYT chậm hơn thời gian quy định 30 ngày, gây thiệt hại quyền lợi của quỹ BHYT phạt từ 01 triệu đến 16 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi lập và chuyển danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng tham gia BHYT thuộc trách nhiệm quản lý: chậm hơn thời gian quy định có mức phạt từ cảnh cáo đến xử lý hành chính (cao nhất là 01 triệu đồng); không đủ số người theo quy định phạt từ 100 nghìn đến 08 triệu đồng; cấp thẻ BHYT chậm hơn thời gian quy định phạt từ 300 nghìn đến 08 triệu đồng; cấp lại, đổi thẻ BHYT chậm hơn thời gian quy định phạt từ 300 nghìn đến 08 triệu đồng; phát hành thẻ BHYT không đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT phạt từ 01 triệu đến 04 triệu đồng; phát hành thẻ BHYT sai về quyền lợi, mức hưởng của đối tượng tham gia BHYT phạt từ 300 nghìn đến 01 triệu đồng; phát hành thẻ BHYT có giá trị sử dụng không đúng thời gian tham gia của đối tượng tham gia BHYT phạt từ 300 nghìn đến 01 triệu đồng; tẩy xóa, sửa chữa thẻ BHYT để sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT phạt từ 500 nghìn đến 02 triệu đồng; cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh phạt từ 500 nghìn đến 02 triệu đồng.

Đối với công tác tổ chức khám, chữa bệnh, giám định BHYT, nếu lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc mà thực tế không có người bệnh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt từ 500 nghìn đến 24 triệu đồng; kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng phạt từ 300 nghìn đến 40 triệu đồng; vi phạm về mức hưởng BHYT của đối tượng tham gia BHYT phạt từ 300 nghìn đến 06 triệu đồng; cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không đầy đủ trong khám, chữa bệnh BHYT phạt từ 500 nghìn đến 40 triệu đồng; lạm dụng dịch vụ y tế trong khám, chữa bệnh BHYT phạt từ 500 nghìn đến 40 triệu đồng; áp sai về giá, ghi sai chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT phạt từ 500 nghìn đến 40 triệu đồng; gây khó khăn, cản trở đến việc khám, chữa bệnh BHYT phạt từ 500 nghìn đến 06 triệu đồng…

Chính phủ cũng ban hành Nghị định 93/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Theo đó, hành vi bán buôn thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng thì sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Bán thuốc cao hơn giá niêm yết phạt đến 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với cơ sở bán lẻ hoặc phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với cơ sở bán buôn thực hiện hành vi bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc không đúng đối tượng sử dụng…

Thông tin quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm không phải là thuốc với nội dung không rõ ràng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đó là thuốc sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

PW