Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

04/08/2011 09:48 AM


Trong 02 ngày, 28 – 29/7/2011, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các Phó Tổng giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương. Hội nghị triệu tập Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và các Ban Quản lý Dự án; Giám đốc và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH các tỉnh, thành phố; Đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

Năm 2011 là năm được đánh giá là có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn đối với Ngành BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Hội đồng Quản lý; sự phối hợp tạo điều kiện của các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ sớm có Quyết định giao kế hoạch tài chính cho Ngành tạo điều kiện thuận lợi trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc quy trình, nghiệp vụ của Ngành ngày càng được hoàn thiện, luôn được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản, rõ về thủ tục và trách nhiệm, tạo thuận lợi khi triển khai thực hiện cho BHXH các tỉnh, thành phố và đơn vị sử dụng lao động thì tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc ngày càng cao của Ngành là những yếu tố thuận lợi cơ bản cho hoạt động cua BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, giá cả, lạm phát tăng cao đã tác động không nhỏ đến công tác BHXH, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng. Các cán bộ trong Ngành có áp lực công việc lớn và khối lượng công việc ngày càng tăng lên rất cao. Nghiệp vụ thu, chi, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT rất phức tạp, song phần mềm quản lý nghiệp vụ và trang thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý. Một số nội dung bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện luật BHXH, BHYT chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.  

Năm 2011, Trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã giao dự toán cho BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân và Ban Cơ yếu Chính phủ với tổng số thu là : 86.354,6 tỷ đồng và tổng số chi là: 96.131 tỷ đồng. Việc giao dự toán năm 2011 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời, sớm hơn các năm trước và sát với tình hình thực tiễn của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam thì 6 tháng đầu năm 2011, mặc dù khối lượng công việc tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng các đơn vị trong Ngành đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; trong đó một số kết quả nổi bật.

Số người tham gia ngày càng tăng

Đến hết tháng 6 năm 2011, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 54.189.538 người, tăng 6,18%  so với cùng kỳ năm 2010, trong đó tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 9.651.603 người, tăng 6,97%, số người chỉ tham gia BHYT là 44.458.643 người, tăng 5,95%, đặc biệt số người tham gia BHXH tự nguyện là 79.292 người, tăng 59,06%. Toàn Ngành thu được 42.038 tỷ đồng, đạt 50,31% kế hoạch Chính phủ giao, tăng 6,11% so với cùng kỳ năm trước, và đạt 48,68% kế hoạch Ngành giao cả năm 2011.

91% số người tham gia được cấp sổ BHXH

Việc cấp và xác nhận thời gian, mức đóng trên sổ BHXH cơ bản được thực hiện kịp thời ở BHXH các tỉnh, thành phố; nhiều vướng mắc trong công tác cấp sổ được khắc phục, tạo thuận lợi cho đơn vị và người lao động khi di chuyển nơi làm việc và trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHTN. Đến tháng 6/2011 trong toàn quốc đã có 9,6 triệu người tham gia BHXH được lưu giữ các thông tin quản lý trên phầm mềm SMS, trong đó có trên 8,7 triệu người được cấp sổ BHXH, đạt 91%. Số còn lại chưa được cấp sổ BHXH do người lao động có thời gian làm việc trước năm 1995 và một số cán bộ xã, phường, thị trấn chưa đủ hồ sơ chứng minh thời gian làm việc trước đó.

BHXH Việt Nam tiếp tục phân cấp cho BHXH quận, huyện cấp thẻ BHYT theo quy định; chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố chủ động yêu cầu đơn vị sử dụng lao động lập danh sách để cấp thẻ mới có giá trị sử dụng từ tháng 1/2011, nhiều  địa phương đã phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để cấp thẻ theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm toàn Ngành đã cấp trên 54 triệu thẻ BHYT (bao gồm thẻ cấp mới và đổi thẻ cho các trường hợp thẻ có giá trị ngắn hạn dưới 1 năm I) đạt 59% so với dân số cả nước. Việc cấp thẻ BHYT trong năm nhìn chung đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia được khám, chữa bệnh và thanh toán theo quy định.

Thực hiện chế độ, chính sách

57.700 người hưởng BHXH hàng tháng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2010, (trong đó, hưởng chế độ hưu trí: 45.400 người, tăng 12%); 284.700 người hưởng BHXH một lần, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2010; 2.073.100 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức – phục hồi sức khỏe, tăng 12,2% so với 6 tháng đầu năm 2010.

Ngoài các kết quả trên, BHXH các tỉnh, thành phố còn điều chỉnh kịp thời và chính xác lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 2,5 triệu người khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 830.000 đồng/ tháng vào tháng 5/2011 và tính đến nay đã giải quyết trợ cấp theo Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho 47.700 đối tượng; phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 36.000 người lao động mất việc làm với số tiền trên 277 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2011, toàn ngành đã chi trả đầy đủ, kịp thời 42.467,8 tỷ đồng bằng 44,2% kế hoạch năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2010. Nhìn chung Ngành đã đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả đúng, kịp thời cho người hưởng các chế độ BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn tiền mặt trong chi trả; khuyến khích việc chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM (hiện nay đã có 26 BHXH tỉnh, thành phố trả lương hưu, trợ cấp qua ATM cho 64.375 người, tăng 5300 người so với 2010).

Công tác giám định BHYT

BHXH các tỉnh, thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh với 2.298 cơ sở y tế và đã phối hợp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 khám chữa bệnh và thanh toán kịp thời cho 52,8 triệu lượt người, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2010.

Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến của các đại biểu về những khó khăn trong công tác này: Tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương, quy định về đấu thầu, thanh toán thuốc BHYT còn nhiều bất cập, vai trò quản lý của BHXH chưa rõ, giá thuốc chưa được quản lý chặt chẽ… Bên cạnh đó việc quá tải về công tác giám định BHYT, đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng.

Công tác tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2011 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, nghiêm túc và công bằng. Bên cạnh đó, Đề án xác định vị trị việc làm đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí bỏ phiếu thông qua và xếp loại Khá. Việc triển khai làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần của BHXH các địa phương, góp phần giải quyết nhanh các chế độ cho người lao động, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tích đạt được, các đại biểu đã cùng nhau nhìn nhận những vướng mắc còn tồn tại trong các hoạt động của ngành 6 tháng đầu năm 2011.

Việc chấp hành quy định của Ngành tại một số BHXH tỉnh, thành phố còn chưa nghiêm túc, cá biệt có địa phương ban hành thêm một số biểu mẫu nằm ngoài các quy định của Ngành; các đơn vị nghiệp vụ chưa chú trọng đến công tác kiểm tra việc tuân thủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành để kịp thời chấn chỉnh đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Tình trạng nợ BHXH với số lượng lớn, thời gian kéo dài còn phổ biến ở nhiều địa phương nhưng chậm được khắc phục. Số nợ BHXH, BHYT tính đến hết tháng 6 đã giảm 17% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng vẫn còn 4.894,5 tỷ đồng phải thu. Nhiều BHXH tỉnh, thành phố chưa thực hiện các biện pháp kiên quyết để giảm nợ. Tổ thu nợ một số địa phương hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều địa phương đã tiến hành khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH nhưng một số địa phương vẫn chưa quyết liệt trong vấn đề này.

Nhiều địa phương, tỷ lệ cấp sổ BHXH còn thấp so với số người đang đóng BHXH. Một số địa phương chưa xác định và quản lý được số lao động có sổ BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần và ngừng đóng chờ giải quyết chế độ. Vẫn còn tình trạng nhầm lẫn mã quyền lợi thẻ BHYT, một số địa phương quản lý phôi thẻ chưa đúng quy định…

Luật BHXH đã thực hiện được gần 5 năm nhưng một số quy định của Luật vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, hoặc có hướng dẫn nhưng chưa rõ, một số nội dung còn bất cập, thậm chí là mâu thuẫn và chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH, đơn vị sử dụng lao động và hiệu quả thi hành Luật. Những nội dung này BHXH Việt Nam đã có văn bản báo cáo Hội đồng Quản lý, các bộ chức năng và Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi cho phù hợp.

Trong giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động của BHXH tỉnh, thành phố vẫn còn tình trạng sai sót như: xác định điều kiện hưởng, mức hưởng, thủ tục hồ sơ ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ chức danh nghề trong sổ BHXH, hồ sơ của một số đối tượng mất sức lao động không còn, hoặc thiếu… nhưng chậm được khắc phục.

Một số địa phương chưa kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và chưa phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc chỉ đạo, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tình trạng lạm dụng quỹ khám, chữa bệnh vẫn xảy ra ở nhiều cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là ở các bệnh viện tuyến trên; nguy cơ bội chi quỹ KCB ở các địa phương ngày càng tăng.

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011

6 tháng cuối năm 2011, Ngành BHXH tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao: Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để tham mưu tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 15 ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện chế độ BHXH và đánh giá thực hiện Chỉ thị 38 ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 94 ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá 4 năm thực hiện Luật BHXH để kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn. Tham gia với liên bộ đánh giá 2 năm thực hiện Luật BHYT, đề nghị sửa đổi một số quy định về chế độ chính sách BHYT; Phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT và kết quả hoạt động của Ngành; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành tại các đơn vị trong Ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm.

6 tháng cuối năm, toàn Ngành tập trung tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2011, giảm nợ BHXH, khắc phục bội chi quỹ KCB BHYT; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 725 ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia.

Thi đua - Khen thưởng

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thừa ủy quyền của Chính phủ
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH 5 tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,
dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành năm 2010: Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh

Nhân dịp này, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thừa ủy quyền của Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH 5 tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành năm 2010: Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BHXH Cao Bằng và cá nhân cho Ông Hoàng Hữu Đóa, Phó GĐ BHXH tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2007 – 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là BHXH TP. Hồ Chí Minh, BHXH Hà Tĩnh và 02 cá nhân là Ông Đỗ Văn Sinh- Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Ông Lê Văn Lịch – Giám đốc BHXH Đà Nẵng vì  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2008 – 2010; Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương Trao Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 06 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua năm 2010: Yên Bái, Ninh Bình, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Lai Châu và Báo BHXH.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thừa ủy quyền của Chính phủ
trao
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là BHXH TP. Hồ Chí Minh, BHXH Hà Tĩnh và 02 cá nhân
là Ông Đỗ Văn Sinh- Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Ông Lê Văn Lịch – Giám đốc BHXH Đà Nẵng
vì  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2008 – 2010

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thừa ủy quyền của Chính phủ
trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BHXH Cao Bằng và cá nhân cho Ông Hoàng Hữu Đóa,
Phó GĐ BHXH tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm 2007 – 2009

Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương Trao Cờ thi đua của BHXH Việt Nam
cho 06 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua năm 2010:
Yên Bái, Ninh Bình, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Lai Châu và Báo BHXH

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh sáu tháng cuối năm, nhiệm vụ của Ngành còn hết sức nặng nề. 6 tháng đầu năm toàn Ngành đã có chuyển biến tích cực, ý thức của cán bộ toàn ngành được nâng lên 1 bước, các tỉnh đã chủ động hơn trong việc triển khai nhiệm vụ của Ngành, việc phối hợp với địa phương đã có chuyển biến mạnh; Thu đã đạt được trên 50% kế hoạch; Công tác phát triển đối tượng có nhiều thành tích đáng ghi nhận; Công tác giải quyết chính sách tốt, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời. Tổng giám đốc đặc biệt biểu dương 10 tỉnh đạt thu cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó có rất nhiều tồn tại: số nợ lớn, tình trạng cấp sổ thẻ chậm, số liệu thống kê, báo cáo còn nhiều sai sót, nguy cơ bội chi quỹ KCB BHYT lớn…

Tổng giám đốc chỉ đạo, toàn Ngành tập trung vào các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Trong đó, Tổng giám đốc nhấn mạnh, BHXH các tỉnh, thành phố các đơn vị cần chú trọng đến tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các Bộ, ngành liên quan để triển khai nhiệm vụ của Ngành, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức; khắc phục tình trạng thụ động, hành chính trong chỉ đạo điều hành và trong thực thi công vụ; Phân cấp theo từng bước và tùy theo từng tình hình cụ thể và phân cấp gắn việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và thực hiện nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân; Nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Tổng giám đốc chỉ đạo toàn Ngành phát huy những kết quả đạt được, vượt lên những khó khăn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011./.

Đặng Huế. (Theo baohiemxahoi.gov.vn)