Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

05/05/2020 09:21 AM


Vừa qua, chi bộ BHXH huyện Phong Điền đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Trần Quang Cườm, Ủy viên thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí là đại diện các Ban Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng Huyện ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ BHXH huyện.

Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Ban chấp hành chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, hiện nay Chi bộ có 13 đồng chí đảng viên, tỷ lệ 92,85%, tỷ lệ đảng viên nữ đạt 46,15%, độ tuổi bình quân là 39 tuổi, cao nhất 56 tuổi, trẻ nhất 28 tuổi; đảng viên có trình độ đại học 11 đồng chí, đạt 84,6%; đa số các đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi bộ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ BHXH có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị Đại hội rất nghiêm túc của chi bộ BHXH huyện Phong Điền. Đồng chí đồng tình và đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Chi bộ BHXH nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ BHXH với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi bộ đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Đồng chí Đoàn Kỳ Côi đề nghị Chi bộ nhanh chóng ban hành chương trình hành động của BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ BHXH huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào thực tiễn.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban chấp hành Chi bộ BHXH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Lê Đình Hòa – Giám đốc BHXH huyện được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Hoài Trúc - Phó Giám đốc  được tín nhiệm bầu lại giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

Đại hội cũng bầu 02 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                            

BHXH huyện Phong Điền